Feng Shui

Feng Shui omvat de fysieke aspecten van onze omgeving, maar gaat van daaruit veel verder. Verder dan datgene wat we kunnen zien en aanraken.

 

Wanneer we bijvoorbeeld naar de kwantummechanica kijken, weten we dat deze het gedrag tussen materie en energie bestudeert. Ons universum bestaat maw niet louter uit solide materie maar uit een kracht die we energie noemen.


Feng Shui is een eeuwenoude Chinese leer die vertrekt vanuit het zich bewust zijn dat onze omgeving continu invloed op ons uitoefent.

 

Feng Shui richt zich op het creëren van harmonie en balans tussen onze omgevingsenergie en onze persoonlijke energie. Het doel van Feng Shui is deze onzichtbare kracht te leren begrijpen en deze zodanig te stimuleren dat deze ons welzijn bevordert.

 

Feng Shui vindt zijn toepassingsgebied in woningen, kantoren, winkels, tuinen en verder ook voeding, etc.

 

Als Westerling is het vaak moeilijk om ons een voorstelling te maken van het bestaan van CHI. Toch zal iedereen spontaan ervaren wanneer een ruimte weldadig aanvoelt, dan wel onaangenaam.

Niettegenstaande men niet in staat is om deze energie te ‘zien’, wordt deze energie ontegensprekelijk als de bron van alle leven gezien. Bij het praktiseren van Feng Shui tracht men een gezonde leef- & werkomgeving te creëren waarbij de levensenergie - CHI genaamd - wordt geactiveerd of wordt bijgestuurd.

 

Mai Waelkens focust zich op de (her)inrichting van gebouwen en ruimtes en geeft ook professionele adviezen daaromtrent. Er is daarbij géén ruimte voor zweverige opvattingen of esotherische invullingen. Mai Waelkens legt in haar studie van gebouwen en ruimtes de nadruk op efficiëntie, op leefbaarheid en op zintuiglijke aspecten die een leef- & werkomgeving verrijken.


Het vergt ervaring en inzicht om hiermee aan de slag te gaan en om het comfort en het gevoel van welbehagen in een omgeving/ruimte te bewerkstelligen.

 

Deze authentieke leer is meer dan ooit relevant in een snelveranderende wereld. Het leven wordt almaar complexer en de noodzaak om geluk na te streven was nooit zo urgent.

Het fundamentele verlangen is voor ieder mens hetzelfde : gelukkig en gezond zijn, voldoening bereiken, het beste in zichzelf verwezenlijken. Dit is waarom Feng Shui wordt gekoesterd als een bijzondere vorm van kennis. Hierbij wordt de nadruk gelegd op innerlijke rust en bewust leven: "in sync zijn" met zijn leef- & werkomgeving.

 

Feng Shui is een aanvulling bij het ontwerpen en inrichten van ruimtes. Feng Shui en architectuur gaan hand in hand. Bedrijven zoals BMW, Pepsi, Google, Audi, Apple, IBM en Adidas, Amazon, FedEx en talloze andere bedrijven wereldwijd, gaan prat op het gebruik van Feng Shui bij het inrichten van hun gebouwen en het bepalen van een gunstige omgeving.

 

Sinds Feng Shui in de jaren ’70 in het Westen opkwam, werd de leer ‘aangepast’ aan het Westen. Dit komt grotendeels door het culturele verschil tussen Oost en West. Hierdoor ging de kern vaak verloren. Er zijn ondertussen vele vormen van Feng Shui te vinden waarbij de onderliggende gedachte volledig verloren is gegaan. Door vereenvoudiging en over-versimpeling, door puur commercieel gewin of kwakzalverij is Feng Shui soms ver verwijderd van zijn ware betekenis.

 

Feng Shui is geen doekje voor het bloeden, noch de weg naar een gelukkig leven. Een Feng Shui Master biedt een gerede oplossing voor ruimtes en gebouwen waar architecturale ingrepen of interieur-oplossingen noodzakelijk zijn en draagt bij tot een alledaags gevoel van welzijn.

 

 

Mai Waelkens

Gediplomeerd Feng Shui professional

Conform de EU-richtlijn 2015/36/EG